Brže osmislite bolja predavanja
NACRTAJ DUŽINU, KAKO ZOVEMO TOČKE NA KRAJU DUŽINE, NAPIŠI SKRAĆENO DUŽINA CD, KOJE VRSTE CRTA IMAMO, NACRTAJ 2 RAVNE CRTE, NACRTAJ IZLOMLJENU CRTU, ŠTO JE SJECIŠTE, KOLIKO RAVNIH CRTA MOŽEMO NACRTATI KROZ 1 TOČKU, KOLIKO RAVNIH CRTA MOŽEMO NACRTATI KROZ 2 TOČKE, NABROJI GEOMETRIJSKE LIKOVE, NABROJI GEOMETRIJSKA TIJELA, KOLIKO STRANICA IMA KOCKA, KOLIKO VRHOVA IMA TROKUT, KOLIKO VRHOVA IMA KUGLA, KOLIKO VRHOVA IMA KOCKA, KAKVIM SLOVIMA OBILJEŽAVAMO DUŽINU, NACRTAJ ZATVORENU IZLOMLJENU CRTU, NACRTAJ OTVORENU ZAKRIVLJENU CRTU, KAKVE CRTE CRTAMO RAVNALOM, NACRTAJ DUŽINU CD I TOČKU B KOJA JOJ PRIPADA.

Ljestvica

Čudnovati kotač je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti