Brže osmislite bolja predavanja
MIHAJLO CERULARIJE - CARIGRADSKI PATRIJARH, RASKOL - ŠIZMA, HUMBERT - KARDINAL, CARIGRAD - ISTAMBUL, FRANJEVCI - REDOVNICI, PROSJAČKI REDOVI - REDOVNIČKE ZAJEDNICE, IGNACIJE LOJOLSKI - OSNIVAČ ISUSOVACA, KRIŽARSKI RATOVI - SREDNJOVJEKOVNI RATOVI, TEMPLARI - KRIŽARI, TRIDENTSKI KONCIL - CRKVENI SABOR, DOMINIKANCI - RED PROPOVJEDNIKA, MARTIN LUTHER - REFORMATOR, JERUZALEM - GRAD, IVAN PAVAO II. - PAPA, NOTRE DAME (PARIZ) - GOTIČKA KATEDRALA,

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti