Brže osmislite bolja predavanja
Franjo i Janja su na [pašnjaku]. Janja čuva [janje]. Franjo čuva [konja] Njuškala i [magarca] Njaku. Nježno im gladi [njuške]. U travi se skriva [kornjačica]. Sjeli su na [panj]. U panju je [mravinjak]. U mravinjaku je cijeli životinjski [svijet]..

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti