Brže osmislite bolja predavanja
1) Rezultat u zbrajanju zove se : a)  pribrojnik b) zbroj c) razlika 2) Brojevi koje zbrajamo zovu se : a) pribrojnici b) faktori c) zbrojevi 3) Izračunaj nepoznati pribrojnik ( x ): a) x+2000 =10000 b) 2500+x =6800 c) 3456+x =76543 d) x+123456 =998765 4) Rezultat u oduzimanju zove se: a) umnožak b) razlika c) količnik 5) Broj od kojeg oduzimamo neki broj zove se : a) umanjitelj b) razlika c) umanjenik 6) Izračunaj nepoznati umanjenik ( x) : a) x-3000 =4000 b) x-23456 =34888 c) x-345567 =555333 7) Broj koji oduzimamo od nekog broja zove se : a) umanjitelj b) djelitelj c) količnik 8) Izračunaj nepoznati umanjitelj ( x ) : a) 10000-x =7000 b) 23456-x =12345 c) 98765-x =56789 9) Rezultat u množenju zove se : a) faktor b) umnožak c) količnik 10) Brojevi koje množimo zovu se : a) traktori b) faktori c) umnožak 11) Izračunaj umnožak ako su faktori: a) 23 i 345 b) 78 i 2345 c) 56 i 12345 12) Izračunaj nepoznati faktor ( x ) : a) 1000·x =4000 b) x·23 =5405 c) x·43 =10105 d) 78·x =61542 13) Rezultat u dijeljenju zove se : a) djeljenik b) pločnik c) količnik 14) Izračunaj količnik brojeva: a) 75 i 5 b) 175 i 5 c) 1825 i 25 d) 10488 i 23 e) 32832 i 57 15) Broj koji dijelimo nekim brojem zove se : a) umanjenik b) djeljenik c) količnik 16) Izračunaj nepoznati djeljenik ( x ) : a) x:76 =123 b) x:34 =345 c) x:56 =7899 17) Broj kojim dijelimo neki broj zove se : a) umanjitelj b) djelitelj c) količnik 18) Izračunaj nepoznati djelitelj ( x ) : a) 5535:x =45 b) 33558:x =34 c) 67488:x =76 19) Točnost svojih računa možeš provjeriti: a) tako da pitaš mamu ili tatu b) motokultivatorom c) kalkulatorom

Četiri računske radnje, 4. r.

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti