Brže osmislite bolja predavanja
1) Rezultat u zbrajanju zove se : a)  pribrojnik b) zbroj c) razlika 2) Brojevi koje zbrajamo zovu se : a) pribrojnici b) faktori c) zbrojevi 3) Izračunaj nepoznati pribrojnik ( x ): a) x+2000 =10000 b) 2500+x =6800 c) 3456+x =76543 d) x+123456 =998765 4) Rezultat u oduzimanju zove se: a) umnožak b) razlika c) količnik 5) Broj od kojeg oduzimamo neki broj zove se : a) umanjitelj b) razlika c) umanjenik 6) Izračunaj nepoznati umanjenik ( x) : a) x-3000 =4000 b) x-23456 =34888 c) x-345567 =555333 7) Broj koji oduzimamo od nekog broja zove se : a) umanjitelj b) djelitelj c) količnik 8) Izračunaj nepoznati umanjitelj ( x ) : a) 10000-x =7000 b) 23456-x =12345 c) 98765-x =56789 9) Rezultat u množenju zove se : a) faktor b) umnožak c) količnik 10) Brojevi koje množimo zovu se : a) traktori b) faktori c) umnožak 11) Izračunaj umnožak ako su faktori: a) 23 i 345 b) 78 i 2345 c) 56 i 12345 12) Izračunaj nepoznati faktor ( x ) : a) 1000·x =4000 b) x·23 =5405 c) x·43 =10105 d) 78·x =61542 13) Rezultat u dijeljenju zove se : a) djeljenik b) pločnik c) količnik 14) Izračunaj količnik brojeva: a) 75 i 5 b) 175 i 5 c) 1825 i 25 d) 10488 i 23 e) 32832 i 57 15) Broj koji dijelimo nekim brojem zove se : a) umanjenik b) djeljenik c) količnik 16) Izračunaj nepoznati djeljenik ( x ) : a) x:76 =123 b) x:34 =345 c) x:56 =7899 17) Broj kojim dijelimo neki broj zove se : a) umanjitelj b) djelitelj c) količnik 18) Izračunaj nepoznati djelitelj ( x ) : a) 5535:x =45 b) 33558:x =34 c) 67488:x =76 19) Točnost svojih računa možeš provjeriti: a) tako da pitaš mamu ili tatu b) motokultivatorom c) kalkulatorom

Četiri računske radnje, 4. r.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti