Brže osmislite bolja predavanja
SVAROG - Bog vatre, kovanja i neba, PERUN - Bog grmljavine i groma, MORANA - Božica zime i smrti, DOMAĆI - Kućni duhovi, LADA - Božica proljeća, ljubavi i ljepote, DANICA - Božica sutona, ZORA - Božica jutarnjeg svanuća, mira i sloge, SVEVID - Četveroglavi bog rata i proricanja, MOKOŠ - Boginja plodnost, zaštitnica žena , BABA JAGA - Čarobnica živi u kolibi na kokošjim nogama, POTRIMBA - Bog žetve, TRIGLAV - Troglavi bog ratnik,

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti