Brže osmislite bolja predavanja
5+3 - 8, 4+3 - 7, 5+0 - 5, 4+6 - 10, 9-3 - 6, 8-5 - 3, 7-7 - 0, 6-2 - 4, 5-4 - 1, 8-6 - 2,

Zbrajanje i oduzimanje do 10

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti