Brže osmislite bolja predavanja
Izjavna rečenica: Volim crvenu boju., Imam lijepu bilježnicu., Idem u 2. razred., Upitna rečenica: Voliš li čokoladu?, Imaš li bilježnicu?, Ideš li u drugi razred?, Usklična rečenica: Pazi lopta!, Gle, leti ptica!, Pada snijeg!,

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti