Brže osmislite bolja predavanja
Izjavna rečenica: Volim crvenu boju., Imam lijepu bilježnicu., Idem u 2. razred., Upitna rečenica: Voliš li čokoladu?, Imaš li bilježnicu?, Ideš li u drugi razred?, Usklična rečenica: Pazi lopta!, Gle, leti ptica!, Pada snijeg!,

Izjavna, upitna, usklična rečenica, 2.r

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti