Brže osmislite bolja predavanja
25 + (78 - 13) =, Zbroj brojeva 45 i 28 umanji za 16., Razliku brojeva 56 i 39 uvećaj za 48., Umanjenik je 56, a razlika 29. Izračunaj umanjitelj., Umanjitelj je 67, a razlika 32. Izračunaj razliku., Razliku brojeva 100 i 39 uvećaj za razliku brojeva 89 i 78., Zbroj brojeva 56 i 38 umanji za 39., Kada umanjinik umanjiš za 46 dobit ćeš 27. Koliki je umanjenik?, Razliku brojeva 33 i 32 uvećaj za najveći dvoznamenkasti broj., Zbroje brojeva 63 i 28 umanji za njihovu razliku., Razliku brojeva 58 i 48 uvećaj za razliku brojeva 100 i 38., Ana ima 48 kuna, a Petra 28 kuna manje. Koliko kuna imaju ukupno?, Tomo je uštedio 100 kuna. Želi kupiti čokoladu za 15 kn, bombone za 11 i sladoled za 7 kn. Koliko će mu kuna ostati?, Krešo je dobio od bake 50 kuna i od tete 40 kuna. Ima li dosta kuna da bi kupio autić koji košta 25 kn i majicu koja košta 46 kuna?.

zbrajanje i oduzimanje do 100

Ljestvica

Čudnovati kotač je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti