Brže osmislite bolja predavanja
Izračunaj: 60 - (5+8) = , Zbroj brojeva 40 i 5 umanji za broj 17., Luka ima 26 kuna, a Nikolina 27 kuna. Mario ima 23 kune više od Luke. Koliko kuna ima Mario? Koliko kuna imaju svi zajedno?, Izračunaj: ___ - 40 = 24, Usporedi: 56 + 4 ʘ 60 - 7, Najveći dvoznamenksti broj umanji za 43., Zbroj brojeva 60 i 40 umanji za broj svojih godina., Prvi pribrojnik je 15, a drugi pribrojnik je 74. Koliki je zbroj?, Klarin ujak Kruno prošle je godine postigao 32 pogotka, a Mandžukić 58. Koliko su pogodaka zajedno postigli?, Umanjenik je 54, a umanjitelj 36. Kolika je razlika?, Učiteljica Sanja zadala je Karlu sljedeći zadatak: Oduzmi 91 i 36. Koji je broj Karlo dobio?, Korana je za rođendan dobila 17 ruža od bake Marije i 17 ruža od bake Ljubice. Koliko je ukupno ruža dobla Korana?, U staji su 42 konja, a na livadi 17 manje. Koliko je ukupno konja?, U vrtu je 37 šafrana i 45 jaglaca. Koliko je ukupno šafrana i jaglaca u vrtu?, U vrtu je procvalo 65 ruža. Mama je odrezala 16 i stavila u vazu. Koliko je ruža ostalo u vrtu?, U jednom autobusu nalazi se 47 putnika. U Zagrebu je ušlo još 25 putnika, a 36 je izašlo. Koliko je putnika sada u autobusu?, Od zbroja brojeva 62 i 14 oduzmi njihovu razliku. Koji si broj dobio?, Mirko ima 100 kuna. Kupio je knjigu za 56 kn i papuče za 24 kn. Koliko kuna je potrošio? Koliko kuna je ostalo Mirku?, Prvi pribrojnik je 64, a zbroj je 83. Koliki je drugi pribrojnik?, Jedan je ribar ulovio 57 riba. Drugi je ribar ulovio 42 ribe manje. Koliko je riba ulovio drugi ribar?, U jednu je plesnu školu upisano 23 plesača, a u drugu 18 plesača više. Koliko je plesača upisano u obje škole?, Luka je ubrao 46 kg jabuka, Krešo 25 kg, a Josip 7 kg jabuka. Koliko su kg jabuka ukupno ubrali Luka, Krešo i Josip?.

Ponavljanje za ispit znanja: Zbrajanje i oduzimanje do 100; Kune i lipe

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Otvorite okvir je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti