Brže osmislite bolja predavanja
1) Koji geometrijski lik je na slici? a) trokut b) pravokutnik c) kvadrat d) kvadar 2) Izbaci uljeza: kocka, kvadar, piramida, pravokutnik. a) kocka b) kvadar c) piramida d) pravokutnik 3) Koje geometrijsko tijelo ima samo zakrivljene plohe? a) piramida b) kugla c) kvadar d) valjak 4) Što je dužina? a) Najdulja crta koja spaja dvije točke. b) Izlomljena crta koja spaja dvije točke. c) Ravna crta koja spaja dvije točke. d) Zakrivljene crta koja spaja dvije točke. 5) Što se nalazi na početku i kraju svake dužine? a) Početne točke b) Rubne točke c) Dužinske točke d) Točke A i B 6) Koje točke pripadaju dužini AC? a) A, C b) E, G c) A, C, E, G d) A, B, C 7) Koje točke ne pripadaju nacrtanoj dužini? a) A, B b) C, D c) D, F d) C, E 8) Koliko dužina ima trokut? a) dvije b) tri c) četiri d) pet 9) Imenuj vrhove trokuta. a) a, b, c b) A, B, C c) ABC d) abc 10) Koliko vrhova imaju kvadrat i pravokutnik? a) tri b) pet c) dva d) četiri 11) Imenuj vrhove pravokutnika. a) A, B, C, D b) E, F, G, H c) e, f, g, h d) EFGH 12) Koja dužina nije stranica nacrtanog kvadrata? a) AB b) CD c) AC d) BC

2.razred dužina, stranice i likovi

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti