1) حمامة a) dove b) sound c) bee 2) نحلة a) to try b) rifle c) bee 3) طارت a) bee b) flied c) dove 4) بِرْكَة  a) to try b) to drown c) pond 5) وقَع a) to drown b) fell c) to try 6) حاول a) to try b) bee c) sound 7) صوت a) dove b) sound c) pond 8) يُنادي a) to drown b) bee c) to call 9) اَنْقِذُوني a) save me b) bee c) to call 10) يغرق a) pond b) to help c) to drown

Top-lista

Tema

Postavke

Promijeni predložak

Interaktivni sadržaji

Vrati automatski spremljeno: ?