Brže osmislite bolja predavanja
Nabroji tri posvojne zamjenice!, Koja obilježja određujemo zamjenicama?, Mi volimo ponavljati gradivo. (izreci zamjenicu iz rečenice, imenuj joj vrstu), Sebe se pripadaju kojoj vrsti zamjenica?, Spreži zamjenicu moja., Volim svoju mamu najviše na svijetu. (koja je zamjenica u rečenici i u kojem je padežu), Kako glasi oblik zamjenice TI u akuzativu., Izreci zamjenicu ONI u dativu, Susjed obožava našega psa. (izreci zamjenicu iz rečenice u nominativu), Kako glasi povratno-posvojna zamjenica?, Nabroji pet pokaznih zamjenica., Tata kaže da želi da baš taj auto postane njegov. (koje riječi su zamjenice sljedećoj rečenici), U kojem padežu je zamjenica u sljedećoj rečenici: Svako jutro se češljam., Kakve su posvojne zamjenice?, Koje riječi zamjenjuju osobne zamjenice?.

Ljestvica

Čudnovati kotač je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti