Brže osmislite bolja predavanja
hodali smo - 1. osoba mn., perfekt, sam bio - 1. osoba, jd., perfekt pom. gl. biti, je - 3. osoba jd., prezent pom. gl. biti, hoće - 3. osoba, jd., prezent pom. gl. htjeti, si skakao - 2. osoba, jd., perfekt, nosiš - 2. osoba, jd., prezent, budu - 3. osoba, mn., svršeni prezent, pom. gl. biti, vidjela si - 2. osoba, jd., perfekt , spremite - 2. osoba, mn., prezent, sagradili ste - 2. osoba, mn., perfekt, igrali su se - 3. osoba, mn., perfekt, padalo je - 3. osoba, jd., perfekt, odmara se - 3. osoba, jd., prezent, kupaju se - 3. osoba, mn., prezent, penjem se - 1. osoba, jd., prezent,

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti