Brže osmislite bolja predavanja
NOŠEN - GLAGOLSKI PRIDJEV TRPNI, PISKUTATI - INFINITIV, RONJENJE - GLAGOLSKA IMENICA, JEDNINA, NASMIJANA - GLAGOLSKI PRIDJEV TRPNI, ŽENSKI ROD, OPTRČALI SU - PERFEKT, SVRŠENI VID, DOVOZIM - PREZENT, JEDNINA, NESVRŠENI VID, NALIJEM - PREZENT, JEDNINA, SVRŠENI VID, MUTILI SMO - PERFEKT, MNOŽINA, NESVRŠENI VID, PRIHVAĆAMO - PREZENT, MNOŽINA, NESVRŠENI VID, ZABORAVLJANJA - GLAGOLSKA IMENICA, MNOŽINA, NISAM - PREZENT, NIJEČNI OBLIK, JEDNINA, SI - PREZENT, POMOĆNI GLAGOL BITI,

GLAGOLSKI OBLICI, PREZENT, PERFEKT

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti