Brže osmislite bolja predavanja
NOŠEN - GLAGOLSKI PRIDJEV TRPNI, PISKUTATI - INFINITIV, RONJENJE - GLAGOLSKA IMENICA, JEDNINA, NASMIJANA - GLAGOLSKI PRIDJEV TRPNI, ŽENSKI ROD, OPTRČALI SU - PERFEKT, SVRŠENI VID, DOVOZIM - PREZENT, JEDNINA, NESVRŠENI VID, NALIJEM - PREZENT, JEDNINA, SVRŠENI VID, MUTILI SMO - PERFEKT, MNOŽINA, NESVRŠENI VID, PRIHVAĆAMO - PREZENT, MNOŽINA, NESVRŠENI VID, ZABORAVLJANJA - GLAGOLSKA IMENICA, MNOŽINA, NISAM - PREZENT, NIJEČNI OBLIK, JEDNINA, SI - PREZENT, POMOĆNI GLAGOL BITI,

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti