Brže osmislite bolja predavanja
1) Pravokutnik : a) dio je ravnine b) geometrijski je lik c) ima 4 stranice, 4 vrha i 4 šiljasta kuta d) ima 4 stranice, 4 vrha i 4 prava kuta 2) Nasuprotne stranice pravokutnika: a) međusobno su usporedne i iste su duljine b) međusobno su okomite c) različite su duljine 3) Susjedne stranice pravokutnika ( a i b ) : a) međusobno su usporedne i iste su duljine b) međusobno su okomite c) različite su duljine 4) Nacrtaj pravokutnik čije su susjedne stranice duljine : a) a = 3 cm   b = 5 cm b) a=25mm b=56mm c) a=37mm b=48mm 5) Opseg pravokutnika je : a) zbroj duljina stranica pravokutnika b) o=a+b+c c) o=a+a+b+b  d) o=2·a+2·b e) o=2·(a+b) 6) Izračunaj opseg pravokutnika čije su susjedne stranice duljine: a) a = 3 m b = 7 m b) a=28dm b=36dm c) a=326 mm b=427mm 7) Preračunaj:  a) 3m=____dm b) 5dm=___cm c) 7cm=____mm d) 50dm=___m e) 60cm=___dm f) 30mm=___cm 8) Preračunaj i izračunaj : a) 2m3dm= ___dm b) 3dm4cm= ____cm  c) 7cm2mm= ____ mm  d) 5m3dm+42dm= ____dm e) 2cm6mm-15mm= _____mm f) 3dm4mm+45mm= ___mm 9) Izračunaj opseg pravokutnika čije su susjedne stranice duljine: a) a=2cm3mm b=5cm2mm   b) a=8dm3cm b=6dm5cm c) a=5m4dm b=6m7cm 10) Opseg pravokutnika je 20 cm. Duljina jedne stranice ( a ) je 4 cm. Kolika je duljina njoj susjedne stranice ( b ) ? a) 5 dm b) 7 cm c) 6 cm 11) Opseg pravokutnika je 120 dm. Duljina jedne stranice ( a ) je 50 dm. Kolika je duljina njoj susjedne stranice ( b )? a) 45 dm b) 20 dm c) 10 dm d) 1 m 12) Opseg pravokutnika je 426 cm. Duljina jedne stranice ( a ) je 68 cm. Kolika je duljina njoj susjedne stranice ( b ) ? a) 145 cm b) 120 dm c) 150 cm d) 100 cm

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti