Brže osmislite bolja predavanja
1) Pravokutnik : a) dio je ravnine b) geometrijski je lik c) ima 4 stranice, 4 vrha i 4 šiljasta kuta d) ima 4 stranice, 4 vrha i 4 prava kuta 2) Nasuprotne stranice pravokutnika: a) međusobno su usporedne i iste su duljine b) međusobno su okomite c) različite su duljine 3) Susjedne stranice pravokutnika ( a i b ) : a) međusobno su usporedne i iste su duljine b) međusobno su okomite c) različite su duljine 4) Nacrtaj pravokutnik čije su susjedne stranice duljine : a) a = 3 cm   b = 5 cm b) a=25mm b=56mm c) a=37mm b=48mm 5) Opseg pravokutnika je : a) zbroj duljina stranica pravokutnika b) o=a+b+c c) o=a+a+b+b  d) o=2·a+2·b e) o=2·(a+b) 6) Izračunaj opseg pravokutnika čije su susjedne stranice duljine: a) a = 3 m b = 7 m b) a=28dm b=36dm c) a=326 mm b=427mm 7) Preračunaj:  a) 3m=____dm b) 5dm=___cm c) 7cm=____mm d) 50dm=___m e) 60cm=___dm f) 30mm=___cm 8) Preračunaj i izračunaj : a) 2m3dm= ___dm b) 3dm4cm= ____cm  c) 7cm2mm= ____ mm  d) 5m3dm+42dm= ____dm e) 2cm6mm-15mm= _____mm f) 3dm4mm+45mm= ___mm 9) Izračunaj opseg pravokutnika čije su susjedne stranice duljine: a) a=2cm3mm b=5cm2mm   b) a=8dm3cm b=6dm5cm c) a=5m4dm b=6m7cm 10) Opseg pravokutnika je 20 cm. Duljina jedne stranice ( a ) je 4 cm. Kolika je duljina njoj susjedne stranice ( b ) ? a) 5 dm b) 7 cm c) 6 cm 11) Opseg pravokutnika je 120 dm. Duljina jedne stranice ( a ) je 50 dm. Kolika je duljina njoj susjedne stranice ( b )? a) 45 dm b) 20 dm c) 10 dm d) 1 m 12) Opseg pravokutnika je 426 cm. Duljina jedne stranice ( a ) je 68 cm. Kolika je duljina njoj susjedne stranice ( b ) ? a) 145 cm b) 120 dm c) 150 cm d) 100 cm

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti