Brže osmislite bolja predavanja
Izračunaj: 90 - (25+38) = , Zbroj brojeva 36 i 57 umanji za broj 27., Matej ima 26 kuna, a Kiara 27 kuna. Mihael ima 23 kune više od Mateja. Koliko kuna ima Mario? Koliko kuna imaju svi zajedno?, Izračunaj: ___ - 42 = 35, Najmanji troznamenksti broj umanji za 39., Zbroj brojeva 34 i 49 umanji za njihovu razliku., Prvi pribrojnik je 15, a drugi pribrojnik je 64. Koliki je zbroj?, Ivanova baka je posadila 82 cvijeta, a Ivan 25 cvjetova manje. Koliko je cvjetova posadio Ivan? , Umanjenik je 84, a umanjitelj 39. Kolika je razlika?, Izračunaj: 87 - (34 + 26) + 24 = , Izračunaj: (23 + 34) + (87 - 58) =, Paula je za rođendan dobila 25 kuna od bake Marije i 25 kuna više od bake Ljubice. Koliko je ukupno kuna dobila?, U jednoj školi je 36 dječaka i za 27 više djevojčica od dječaka. Koliko je ukupno djece u školi?, Izračunaj: 45 - (93 - 75) + 23 =, Od broja 78 oduzmi broj koji je za 15 manji od broja 63., Od kojeg broja moraš oduzeti broj 23 da bi dobio broj 58?, U vrtu je procvalo 56 nevena. Fanina baka je ubrala 12. Koliko je cvjetova nevena ostalo u vrtu?, Lara je imala jednu novčanicu od 20 kuna i dvije novčanice od 10 kuna. Kupila je čokoladu od 13 kuna i dvije lizalice od 6 kuna. Koliko novca joj je ostalo?, U jednom autobusu nalazi se 57 putnika. U Splitu je ušlo još 25 putnika, a 46 je izašlo. Koliko je putnika sada u autobusu?, Od zbroja brojeva 14 i 62 oduzmi njihovu razliku. , Izračunaj: 100 - (54 + 23) + 12 =, Dani ima 100 kuna. Kupio je knjigu za 56 kn i papuče za 24 kn. Koliko kuna je potrošio? Koliko kuna je ostalo Daniju?, Prvi pribrojnik je 64, a zbroj je 83. Koliki je drugi pribrojnik?, Jedan je ribar ulovio 17 riba. Drugi je ribar ulovio 28 ribe više. Koliko su riba zajedno ulovili?, U jednu je knjižnicu upisano 23 novih članova, a u drugu 18 članova više. Koliko je članova upisano u obje knjižnice?, Roko je ubrao 36 kg jabuka, Niko 15 kg manje od Roka, a Šimun 7 kg više od Roka. Koliko su kg jabuka ukupno ubrali?, Izračunaj: 43 + 39 - 25 =, Petra je imala tri novčanice od 20 kuna i dvije kovanice od 5 kuna. Htjela je kupiti dvije slikovnice i šarenu gumicu. Slikovnica stoji 24 kuna, a gumica 9 kuna. Ima li Petra dovoljno novca?.

Zbrajanje i oduzimanje do 100

Ljestvica

Otvaranje okvira je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti