10 · 8 - 80, 2· 8 - 16, 5 · 8 - 40, 7 ·5 - 35, 2 · 9 - 18, 10 · 9 - 90, 1 · 6  - 6, 0 · 8 - 0, 80 : 10 - 8, 45 : 5 - 9, 15 : 5 - 3, 25 : 5 - 5, 40 : 10  - 4, 20 : 2 - 10, 8 : 8 - 1,

Tema

Fontova

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?