Brže osmislite bolja predavanja
1) Gennaio a) Janvier b) Mars c) Octobre d) Mai 2) Maggio a) Juin b) Août c) Mai d) Octobre 3) Febbraio a) Décembre b) Juillet c) Octobre d) Février 4) Luglio a) Juillet b) Octobre c) Août d) Janvier 5) Dicembre a) Juillet b) Janvier c) Décembre d) Juin 6) Ottobre a) Octobre b) Août c) Mars d) Février 7) Novembre a) Novembre b) Octobre c) Juin d) Mars 8) Marzo a) Octobre b) Décembre c) Mars d) Janvier 9) Aprile a) Juillet b) Avril c) Juin d) Août 10) Agosto a) Août b) Juin c) Mars d) Septembre 11) Settembre a) Septembre b) Août c) Novembre d) Juin 12) Giugno a) Juillet b) Mai c) Juin

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti