Brže osmislite bolja predavanja
1) dolazak Hrvata u novu domovinu a) 7. st. b) 9. st. 2) 2 hrvatske kneževine - Primorska Hrvatska i Posavska Hrvatska, knezovi Borna, Ljudevit Posavski, Trpimir, kršćanstvo a) 10. st. b) 9. st. 3) 1. hrvatski kralj Tomislav, Duvanjsko polje, Hrvatsko Kraljevstvo a) 11. st. b) 10. st. 4) hrvatski kraljevi Petar Krešimir IV., Zvonimir, Petar Svačić, Bašćanska ploča, glagoljica a) 11. st. b) 12. st.  5) kralj Koloman , Hrvatsko - Ugarsko Kraljevstvo a) 12. st.  b) 11. st. 6) sve češći upadi Turaka ( Osmanlija ) u hrvatska područja a) 15. st. b) 17. st. 7) bitka s Osmanlijama na Krbavskom polju, hrvatska vojska poražena, iseljavanje Hrvata u Austriju, Mađarsku, Italiju a) 16. st. (1526. g.) b) 15. st. (1493. g.) 8) bitka na Mohačkom polju, poražena hrvatsko-ugarska vojska, pogiba posljednji hrvatsko-ugarski kralj Ludovik II. a) 16. st. (1526. g.) b) 15. st. (1426. g.) 9) Sabor u Cetinu, Hrvati biraju novog kralja - Ferdinanda Habsburškog, Hrvatska u Habsburškoj Monarhiji a) 16. st. (1527. g.) b) 15. st. (1427. g.) 10) pogubljeni hrvatski plemići Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan a) 19. st. b) 17. st. 11) Dubrovačka Republika a) 14. - 19. st. b) 7. - 10. st. 12) borbe s Mletačkom Republikom a) 2 st. - 7. st. b) 9. st. - 18. st. 13) službeni jezik u Hrvatskoj u 1. polovici 19. st. a) mađarski b) latinski 14) Hrvatski narodni preporod, Ljudevit Gaj, Eugen Kvaternik, Ante Starčević, Ivan Mažuranić, ban Josip Jelačić a) 18. st. b) 19. st. 15) Hrvatski sabor proglašava hrvatski jezik službenim jezikom u Hrvatskoj a) 13. st. (1247. g.) b) 19. st. (1847. g.) 16) hrvatski pravopis na štokavskom narječju a) Ljudevit Gaj b) Ante Starčević 17) Habsburška Monarhija postaje Austro - Ugarska Monarhija a) 16. st. b) 19. st. 18) 1. svjetski rat a) 19. st. (1814. g. - 1818. g.) b) 20. st. (1914. g. - 1918. g.) 19) raspad Austro - Ugarske i nastanak Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca ( kasnije Kraljevine Jugoslavije ) a) 19. st. (1818. g.) b) 20. st. (1918. g.) 20) istaknuti hrvatski političar, vođa Hrvatske seljačke stranke a) Stjepan Mesić b) Stjepan Radić 21) 2. svjetski rat na našim prostorima a) 20. st. (1941. g. -1945. g.) b) 19. st. (1841. g. - 1845. g.) 22) kraj 2. svjetskog rata, nastanak nove Jugoslavije ( SFRJ ) a) 19. st. (1845. g.) b) 20. st. (1945. g.) 23) nastanak samostalne Republike Hrvatske a) 20. st. (1991. g.) b) 19. st. (1891. g.) 24) Domovinski rat a) 20. st. (1991. g. - 1995. g.) b) 19. st. (1891. g. - 1895. g.) 25) 1. hrvatski predsjednik a) dr. Ante Starčević b) dr. Franjo Tuđman 26) RH postaje članica Europske unije a) 21. st. (2013. g.) b) 20. st. (1913. g.) 27) sadašnja predsjednica RH a) Jadranka Kosor b) Kolinda Grabar - Kitarović

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti