Brže osmislite bolja predavanja
Pronađi u tekstu i pročitaj rečenice koje govore o mjestu radnje., Pronađi u tekstu i pročitaj rečenice koje govore o vremenu radnje., Događaje iz teksta u obliku podnaslova složi po dijelovima fabule., Odredi temu priče., Navedi sve likove priče i razvrstaj ih na glavne i sporedne., Načini karakterizaciju likova služeći se rečenicama kojima su prikazane vanjske (fizičke) i psihološko-etičke (unutrašnje) osobine likova., Pronađi u tekstu i pročitaj najdojmljivije primjere opisivanja, pripovijedanja i dijaloga. Objasni vlastiti izbor., Odredi osnovnu misao (poruku) priče..

Tito Bilopavlović, Paunaš (Zadatci za skupinski rad)

Ljestvica

Otvaranje okvira je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Zajednica Ivanamacan5 Tito Bilopavlović, Paunaš

učiteljica Hrvatskoga jezika - Hrvatska

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti