Brže osmislite bolja predavanja
1) Koliko narječja ima hrvatski jezil? a) 3 b) 2 c) 4 2) Kako se zove pokret za borbu i očuvanje hrvatskog jezika? a) Naš pokret b) Hrvatski narodni preporod c) Pokret Hrvata 3) Kako se zove najistaknutiji član pokreta? a) Ljudevit Gaj b) knez Trpimir c) kralj Tomislav 4) Kako se zove hrvatska budnica? a) Danica b) Još Horvatska ni propala c) Ovo je naša zemlja 5) Koji časopis pokreće Ljudevit Gaj? a) Zvijezda b) Ilirci c) Danica 6) Tko je prvi održao govor na hrvatskom jeziku u Saboru? a) Ivan Kukuljević Sakcinski b) Stanko Vraz c) ban Josip Jelačić 7) Tko je ukinuo kmetstvo? a) Ivan Mažurabić b) ban Josip Jelačić c) Janko Drašković 8) Kako se zove prva hrvatska opera? a) Dora b) Ljubav i zloba c) Još Horvatska ni propala 9) Tko je skladao prvu hrvatsku operu? a) Vatroslav Lisinski b) Petar Preradović c) Ivan Mažuranić

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti