Brže osmislite bolja predavanja
izrada praćke - UVOD:, tuča sa Sigom i Grickom - POČETAK RADNJE:, dječak gađa goluba - ZAPLET:, golubova smrt - VRHUNAC:, dječakovo kajanje - RASPLET:,

Tito Bilopavlović, Paunaš (dijelovi fabule)

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Zajednica Ivanamacan5 Tito Bilopavlović, Paunaš

učiteljica Hrvatskoga jezika - Hrvatska

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti