Brže osmislite bolja predavanja
1) U kojem je gradu Isus susreo Zakeja? a) Nazaret b) Betlehem c) Jeruzalem d) Jerihon e) Kani Galilejskoj f) Kafarnaumu 2) Što je Zakej bio po zanimanju? a) Vinogradar b) Pekar c) Nadcarinik d) Liječnik e) Pastir f) Trgovac 3) Na koje stablo se popeo Zakej da bi vidio Isusa? a) Trešnju b) Orah c) Smokvu d) Bor e) Hrast f) Maslinu 4) Zašto ljudi nisu voljeli Zakeja? a) Jer je bio nizak b) Jer je bio ulizica c) Jer je bio škrt d) Jer je uzimao više nego što je trebao e) Jer je bio bogat f) Jer je bio strog 5) Što je Zakej napravio nakon susreta s Isusom? a) Pobjegao b) Plakao c) Opravdavao se d) Podijelio imanje e) Ručao f) Zaspao 6) Isus je htio doći kod Zakeja jer je Zakej: a) Imao puno novca b) Bio njegov rođak c) Bio gostoljubiv d) Želio biti bolji e) Bio bolestan f) Bio pobožan

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti