Brže osmislite bolja predavanja
1) "... zagledala se u bijelu pernatu grudu..." (goluba) a) EPITET b) USPOREDBA c) PERSONIFIKACIJA d) ONOMATOPEJA e) METAFORA 2) "...kao da trpi neku svoju posebnu golubinju bol..." a) EPITET b) USPOREDBA c) PERSONIFIKACIJA d) ONOMATOPEJA e) METAFORA 3) "...kao kad starci šetaju s rukama na leđima." a) EPITET b) USPOREDBA c) PERSONIFIKACIJA d) ONOMATOPEJA e) METAFORA 4) "...očiju plavih kao različak..." a) EPITET b) USPOREDBA c) PERSONIFIKACIJA d) ONOMATOPEJA e) METAFORA 5) "Svih deset mojih godina (...) je molilo njezine žute pletenice da ne odlaze..." a) EPITET b) USPOREDBA c) PERSONIFIKACIJA d) ONOMATOPEJA e) METAFORA 6) "..sitna golubinja glava." a) EPITET b) USPOREDBA c) PERSONIFIKACIJA d) ONOMATOPEJA e) METAFORA 7) "...škripala je pri rezanju." a) EPITET b) USPOREDBA c) PERSONIFIKACIJA d) ONOMATOPEJA e) METAFORA 8) "Remen kojim je pritezao hlače bio je nalik na ekvator." a) EPITET b) USPOREDBA c) PERSONIFIKACIJA d) ONOMATOPEJA e) METAFORA 9) "Kuće su već oblačile crvenkastu svjetlost." a) EPITET b) USPOREDBA c) PERSONIFIKACIJA d) ONOMATOPEJA e) METAFORA 10) "...žuta, suha, zrela, prašnjava jesen." a) EPITET b) USPOREDBA c) PERSONIFIKACIJA d) ONOMATOPEJA e) METAFORA 11) "...s crvenkastim očima i pernatim gaćama na troprstim nogama." a) EPITET b) USPOREDBA c) PERSONIFIKACIJA d) ONOMATOPEJA e) METAFORA 12) "...njegov golemi trbuh, kao izbočina na zgradi..." a) EPITET b) USPOREDBA c) PERSONIFIKACIJA d) ONOMATOPEJA e) METAFORA 13) "Zirko je gugutao neko vrijeme..." a) EPITET b) USPOREDBA c) PERSONIFIKACIJA d) ONOMATOPEJA e) METAFORA

Stilska izražajna sredstva (Tito Bilopavlović, Paunaš), 5. razred

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Zajednica Ivanamacan5 Tito Bilopavlović, Paunaš

učiteljica Hrvatskoga jezika - Hrvatska

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti