Brže osmislite bolja predavanja
1) Alkemija je grana suvremene kemije. a) DA b) NE 2) Koja su zanimanja kod kojih je potrebno znanje kemije? a) matematičar b) književnik c) pjevač d) zubar 3) Posuđe na slici je: a) okrugla tikvica b) odmjerna tikvica c) Erlenmeyerova tikvica 4) Kako se zove piktogram na slici? a) opasno b) zapaljivo c) nagrizajuće 5) Kemija je znanost koja proučava građu, svojstva i promjene tvari. a) DA b) NE

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti