Brže osmislite bolja predavanja
1) 7+3= a) 10 b) 9 c) 8 2) 8-5= a) 2 b) 4 c) 3 3) 2+6= a) 8 b) 9 c) 7 4) 9-7= a) 3 b) 2 c) 0 5) 4+5= a) 8 b) 10 c) 9 6) 10-1= a) 8 b) 9 c) 7 7) 5-0= a) 0 b) 5 8) 3+4= a) 7 b) 6 c) 9 9) 9-6= a) 2 b) 4 c) 3 10) 3+0 a) 3 b) 0

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti