Brže osmislite bolja predavanja
6+2 - 8, 10-8 - 2, 7-4 - 3, 5+4 - 9, 9-3 - 6, 2+5 - 7, 7+3 - 10, 9-8 - 1, 1+3 - 4, 9-4 - 5,

Zbrajanje i oduzimanje do 10-1.vježba

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti