Brže osmislite bolja predavanja
10: 5+5, 7+3, 6+4, 10-0, 9: 10-1, 3+6, 9-0, 5+4, 8: 9-1, 2+6, 10-2, 5+3, 7: 8-1, 5+2, 10-3, 3+4, 6: 1+5, 9-3, 4+2, 10-4,

ZBRAJANJE I ODUZIMANJE DO 10-2.vježba

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti