Brže osmislite bolja predavanja
1) učen a) glagolski pridjev radni b) glagolski pridjev trpni c) glagolska imenica 2) slikanje a) glagolski pridjev radni b) glagolski pridjev trpni c) glagolska imenica 3) gledali a) glagolski pridjev radni b) glagolski pridjev trpni c) glagolska imenica 4) pričala a) glagolski pridjev radni b) glagolski pridjev trpni c) glagolska imenica 5) -o,-la,-lo,-li,-le,-la a) glagolski pridjev radni b) glagolski pridjev trpni c) glagolska imenica 6) -jen,-jena,-jeno,-jeni,-jene,-jena a) glagolski pridjev radni b) glagolski pridjev trpni c) glagolska imenica 7) pisanje a) glagolski pridjev radni b) glagolski pridjev trpni c) glagolska imenica 8) udaren a) glagolski pridjev radni b) glagolski pridjev trpni c) glagolska imenica

Glagolski pridjevi i imenice

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti