Brže osmislite bolja predavanja
1) opisuje međudjelovanje dvaju ili više tijela. a) Obujam b) Snaga  c) Tlak d) Sila 2) prostor koji tijelo zauzima. a) snaga  b) Rad c) Obujam d) Unutarnja energija  3) stupanj zagrijanosti tijela. a) Rad b) Temperatura  c) Tlak d) Unutarnja energija  4)  zbroj potencijalne i kinetičke energije svih čestica. a) Unutarnja energija  b) Energija c) Temperatura  d) Ploština 5) djelovanje sile okomito na ploštinu. a) Tlak b) Temperatura  c) Toplina  d) Unutarnja energija  6) izvršeni rad u jedinici vremena. a) Rad b) Sila c) snaga  d) Obujam 7) sposobnost tijela da izvrši rad. a) Energija b) snaga  c) Temperatura  d) Obujam 8) djelovanje sile na putu. a) Obujam b) Rad c) Temperatura  d) Sila 9) energija koja je prelazi s toplijeg tijela na hladnije. a) Ploština b) Toplina  c) Obujam d) Temperatura  10) veličina neke plohe. a) snaga  b) Ploština c) Toplina  d) Unutarnja energija 

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti