Brže osmislite bolja predavanja
Točno: JURAJ DOBRILA, SVETI DOMINIK, LJUDEVIT GAJ, RUĐER BOŠKOVIĆ, BARTOL KAŠIĆ, HRVATSKI SABOR, DON FRANE BULIĆ, Netočno: LJUDEVIT GAJ, RUĐER BOŠKOVIĆ, BARTOL KAŠIĆ,

Uloga crkve u promicanju školstva, kulture i znanosti

Ljestvica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti