Brže osmislite bolja predavanja
1) Ivano ide u drugi razred. a) Jesna rečenica b) Niječna rečenica 2) Sara ima novu frizuru. a) Jesna rečenica b) Niječna rečenica 3) Ne trči po razredu! a) Jesna rečenica b) Niječna rečenica 4) Zašto ne pijete mlijeko? a) Jesna rečenica b) Niječna rečenica 5) Volim praznike! a) Jesna rečenica b) Niječna rečenica 6) Magdalena je pomogla Davidu. a) Jesna rečenica b) Niječna rečenica 7) Ne viči! a) Jesna rečenica b) Niječna rečenica 8) Gdje su Lanine bojice? a) Jesna rečenica b) Niječna rečenica 9) Lovro ne voli jabuke. a) Jesna rečenica b) Niječna rečenica 10) Nataša lijepo pjeva. a) Jesna rečenica b) Niječna rečenica 11) Gdje je Nikša? a) Jesna rečenica b) Niječna rečenica 12) Na drveću nema lišća. a) Jesna rečenica b) Niječna rečenica 13) Koliko imaš godina? a) Jesna rečenica. b) Niječna rečenica. 14) Rafaela ne jede kikiriki. a) Jesna rečenica b) Niječna rečenica 15) Danas pada snijeg. a) Jesna rečenica. b) Niječna rečenica. 16) Nemoj šarati po ploči! a) Jesna rečenica b) Niječna rečenica 17) Deni je izgubio šestar. a) Jesna rečenica b) Niječna rečenica 18) Tko ne zna igrati graničar? a) Jesna rečenica b) Niječna rečenica 19) Treba štedjeti vodu. a) Jesna rečenica b) Niječna rečenica 20) Nemoj bacati papiriće! a) Jesna rečenica b) Niječna rečenica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti