Brže osmislite bolja predavanja
(52+4) · 7 =, Koliko će kilometara proći autobus u 4 dana ako svaki dan prođe 96?, 234 · 4 =, 289 · 7 = , Maja dnevno potroši 52 kune. Koliko potroši za 8 dana?, 155 · 6 = , Broj 548 umanji za umnožak brojeva 32 i 3 te za umnožak brojeva 38 i 4., 796 - 150 · 3 + 165 =, Umnošku brojeva 152 i 3 dodaj količnik brojeva 63 i 7., 143 · 6 = , 493 · 2 =, Brojeve 48 i 37 uvećaj 4 puta. Zbroji njihove umnoške!, 68 · 2 = , Ana ima 6 kasica. U svakoj kasici ima točno 85 kuna. Koliko ukupno kuna ima Ana?, 159 + 236 · 4 - 268 = , U voćnjaku je zasađeno 63 stabala jabuke i 3 puta više stabala kruške. Koliko je stabala kruške zasađeno u voćnjaku?, (7 + 8) : 3 =, Taksist svaki dan zaradi 95 kuna. Koliko taksist zaradi u 8 dana?, 234 · 4 =, Mama, tata, baka i djed su Marku za rođendan svaki dali po 72 kune. Koliko je ukupno kuna dobio Marko?, 255 · 3 =, Kilogram krempite u slastičarni stoji 32 kune. Koliko kuna košta šest kilograma krempite?, 341 · 3 =.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Čudnovati kotač je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti