Brže osmislite bolja predavanja
(52+4) · 7 =, Koliko će kilometara proći autobus u 4 dana ako svaki dan prođe 96?, 234 · 4 =, 289 · 7 = , Maja dnevno potroši 52 kune. Koliko potroši za 8 dana?, 155 · 6 = , Broj 548 umanji za umnožak brojeva 32 i 3 te za umnožak brojeva 38 i 4., 796 - 150 · 3 + 165 =, Umnošku brojeva 152 i 3 dodaj količnik brojeva 63 i 7., 143 · 6 = , 493 · 2 =, Brojeve 48 i 37 uvećaj 4 puta. Zbroji njihove umnoške!, 68 · 2 = , Ana ima 6 kasica. U svakoj kasici ima točno 85 kuna. Koliko ukupno kuna ima Ana?, 159 + 236 · 4 - 268 = , U voćnjaku je zasađeno 63 stabala jabuke i 3 puta više stabala kruške. Koliko je stabala kruške zasađeno u voćnjaku?, (7 + 8) : 3 =, Taksist svaki dan zaradi 95 kuna. Koliko taksist zaradi u 8 dana?, 234 · 4 =, Mama, tata, baka i djed su Marku za rođendan svaki dali po 72 kune. Koliko je ukupno kuna dobio Marko?, 255 · 3 =, Kilogram krempite u slastičarni stoji 32 kune. Koliko kuna košta šest kilograma krempite?, 341 · 3 =.

Ljestvica

Čudnovati kotač je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti