Brže osmislite bolja predavanja
1) Kako se piše? a) Volišli igrati graničar? b) Voliš li igrati graničar? 2) Kako se piše? a) Lani nije dosadno. b) Lani ni je dosadno. 3) Kako se piše? a) Nemam vremena! b) Ne mam vremena! 4) Kako se piše? a) Sutra ne idemo na skijanje. b) Sutra neidemo na skijanje. 5) Kako se piše? a) Sara i Nives ne gledaju strašne filmove. b) Sara i Nives negledaju strašne filmove. 6) Kako se piše? a) Nesmijemo pretrčavati cestu. b) Ne smijemo pretrčavati cestu. 7) Kako se piše? a) Deni ne zna svirati trubu. b) Deni nezna svirati trubu. 8) Kako se piše? a) Ne dam ti loptu! b) Nedam ti loptu! 9) Kako se piše? a) Ivano nevoli jesti kikiriki. b) Ivano ne voli jesti kikiriki. 10) Kako se piše? a) Ni sam putovao zrakoplovom. b) Nisam putovao zrakoplovom. 11) Kako se piše? a) Idemoli gledati Rafaelinu predstavu? b) Idemo li gledati Rafaelinu predstavu? 12) Kako se piše? a) David danas nepazi Neviju. b) David danas ne pazi Neviju. 13) Kako se piše? a) Znašli tablicu množenja? b) Znaš li tablicu množenja? 14) Kako se piše? a) Nataša neće gledati utakmicu. b) Nataša ne će gledati utakmicu. 15) Kako se piše? a) Jeli Lovro napisao zadaću? b) Je li Lovro napisao zadaću? 16) Kako se piše? a) Nemogu nacrtati žitafu. b) Ne mogu nacrtati žirafu. 17) Kako se piše? a) Ima li Nikša brata Bornu? b) Imali Nikša brata Bornu? 18) Kako se piše? a) Jesili gladna? b) Jesi li gladna? 19) Kako se piše? a) Magdalena ne ma kornjaču. b) Magdalena nema kornjaču. 20) Kako se piše? a) Nemoj dosađivati baki. b) Ne moj dosađivati baki.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti