1) ADAM I EVA - PRARODITELJI SVIH LJUDI a) b) c) d) e) 2) DAVID - STAROZAVJETNI KRALJ a) b) c) d) e) 3) MOJSIJE - SILNI STAROZAVJETNI PROROK I VOĐA NARODA a) b) c) d) e) 4) IVAN KRSTITELJ - NAJVEĆI U KRALJEVSTVU NEBESKOM  a) b) c) d) e) 5) SAMUEL - POSLJEDNJI SUDAC U IZRAELU a) b) c) d) e) 6) ABRAHAM - PRAOTAC TRIJU MONOTEISTIČKIH RELIGIJA a) b) c) d) e) 7) KRIST - SPASITELJ SVEGA SVIJETA a) b) c) d) e) 8) SAMSON - PROROK POZNAT PO IZNIMNOJ TJELESNOJ SNAZI a) b) c) d) e) 9) ZAKEJ - ČOVJEK KOJI SE POPEO NA SMOKVU DA BI VIDIO ISUSA a) b) c) d) e) 10) JOSIP - PRAVEDNIK KOJEGA SU BRAĆA PRODALA STRANIM TRGOVCIMA a) b) c) d) e) 11) JONA - PROROK KOJI JE OBRATIO NINIVLJANE a) b) c) d) e) 12) ŠAUL - PRVI IZRAELSKI KRALJ a) b) c) d) e)

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?