Brže osmislite bolja predavanja
56 - 7 × 8 =, 49 - 7 × 7 =, 16 - 8 × 2 =, 35 - 7 × 5 =, 48 - 8 × 6 =, 42 - 7 × 6 =, 63 - 7 × 9 =, 40 - 5 × 8 =, 45 - 9 × 5 =, 21 - 7 × 3 =, 54 - 9 x 6 =,

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti