Brže osmislite bolja predavanja
1) Jadranski bračić je: a) vrsta alge b) vrsta koralja c) ježinac 2) Morski koralji su: a) cvjetajuće biljke b) cvjetajuće životinje c) ježinci 3) Morski mekušci su: a) puževi, školjke, lignje i hobotnice b) zvijezde, alge i koralji c) ježinci, školjke i ribe 4) Jadranski klobučić je: a) alga b) koralj c) morski mekušac 5) Alge su: a) morske životinje b) morske biljke c) morski mekušci 6) Morska meduza je: a) alga b) životinja c) biljka 7) Bodljikaši su: a) trp, ježinci, zvjezdače b) ribe, rakovi i školjke c) mekušci, sisavci, alge 8) Morski rakovi su: a) jastog, hlap, račić, škamp b) orada, brancin, cipal c) dupin, morski pas 9) Morsku ribu dijelimo na: a) veliku i malu b) plavu i bijelu c) otočnu i obalnu 10) Morska spužva je: a) životinja b) biljka c) i biljka i životinja

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti