Brže osmislite bolja predavanja
antivirus - softver koji se koristi za prevenciju zaštitu od virusa, spam - poslana neželjena elektronička poruka, update - nadogradnja ili (eng. naziv), internet - mreža svih mreža, carnet - hrvatska akademska i istraživačka mreža, arpanet - preteča Interneta, csi - centar za sigurniji internet ili (skraćeno), aplikacije - instaliramo ih na mobitel , društvene mreže - Facebook i Instagram su..., smartphone - pametni mobitel ili (eng. naziv),

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti