Brže osmislite bolja predavanja
CORRECT: zéro, neuf, trois, un, deux, cinq, sept, INCORRECT: nef, set, catre, dis, uit, cenq,

nombres - correct / incorrect

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti