3+3+3+3= - 4•3, 8+8+8= - 3•8, 2+2+2+2+2= - 5•2, 6+6= - 2•6, 5+5+5+5+5+5= - 6•5, 7+7+7= - 3•7, 9+9+9+9= - 4•9, 2+2+2+2= - 4•2, 3+3+3+3+3+3+3= - 7•3, 2+2+2+2+2+2= - 6•2, 4+4= - 2•4, 4+4+4= - 3•4,

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?