Brže osmislite bolja predavanja
1) IVAN IMA 5 BALONA. ODLETJELA SU MU 3. KOLIKO JE BALONA OSTALO IVANU? a) 1 b) 4 c) 3 d) 2 2) PETRA IMA 6 BOMBONA. MARIO IMA 2 BOMBONA VIŠE. KOLIKO BOMBONA IMA MARIO? a) 6 b) 8 c) 7 d) 10 3) MARIN IMA 4 KUNE, A SLIČICE KOŠTAJU 7 KUNA. KOLIKO KUNA MARINU NEDOSTAJE DA BI MOGAO KUPITI SLIČICE? a) 3 b) 2 c) 5 d) 4 4) BAKA JE ISPEKLA SAVIJAČU OD JABUKA. MIRNA JE POJELA 3 KOMADA, A VJEKO 1 VIŠE. KOLIKO SU POJELI UKUPNO? a) 6 b) 8 c) 7 d) 9 5) U RASADNIKU JE BILO 10 ČEMPRESA. PRVOGA JE DANA PRODANO 6, A DRUGOGA SAMO 3 ČEMPRESA. KOLIKO JE ČEMPRESA OSTALO U RASADNIKU? a) 2 b) 5 c) 3 d) 1 6) NA LIVADI JE BILO 9 SNJEGOVIĆA. SVI SU IMALI ŠEŠIRE. ZAPUHAO JE JAK VJETAR I ODNIO 4 ŠEŠIRA. BRIŽNA DJECA DONIJELA SU 2 NOVA ŠEŠIRA. KOLIKO SNJEGOVIĆA IMA ŠEŠIR? a) 6 b) 8 c) 7 d) 5 7) TINA IMA 4 CVIJETA, A PETRA 3 CVIJETA VIŠE. KOLIKO CVJETOVA IMA PETRA? a) 5 b) 7 c) 6 d) 4 8) NA POLICI JE BILO 10 KNJIGA. TOMO JE UZEO 3, A VIKTOR VRATIO 2 KNJIGE. KOLIKO JE SADA KNJIGA NA POLICI? a) 8 b) 9 c) 6 d) 10 9) LUKA I SARA ŽIVE U ISTOME NEBODERU. LUKA JE NA 9. KATU, A SARA JE 3 KATA NIŽE. NA KOJEM KATU ŽIVI SARA? a) 3 b) 6 c) 5 d) 7

1. Tekstualni životni zadaci - brojevi do 10

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti