Brže osmislite bolja predavanja
1) Luka je skupio 9, a Marija 6 naljepnica. Koliko još naljepnica treba skupiti Marija da bi imala koliko i Luka? a) 6 b) 2 c) 3 d) 4 2) Od 10 djece samo njih 3 zna plivati. Koliko je neplivača? a) 7 b) 5 c) 3 d) 6 3) Josip ima 5 godina, a Marko 7 godina. Koliko je godina Marko stariji od Josipa? a) 2 b) 3 c) 5 d) 6 4) Na žici je 7 lastavica. Doletjele su još 3 lastavice, a 2 su odletjele. Koliko lastavica je ostalo na žici? a) 6 b) 10 c) 7 d) 8 5) Koji broj treba oduzeti od broja 3 da se dobije broj 3? a) 0 b) 6 c) 4 d) 3 6) Za koliko je broj 4 veći od 0? a) 0 b) 4 c) 2 d) 1 7) Marko je imao 2 kolača. Pojeo je oba. Koliko mu je kolača ostalo? a) 0 b) 4 c) 2 d) 1 8) Ina ima 2 bombona. Mira ima 3 više od nje, a Ana 1 bombon manje od Mire. Koliko bombona imaju ukupno Mira i Ana? a) 8 b) 10 c) 4 d) 9 9) Boris ima 3 kune. Damir ima 2 kune manje od Borisa, a Ante 3 kune više od Borisa. Koliko kuna imaju zajedno? a) 7 b) 8 c) 10 d) 3 10) Marin ima 1 balon. Ivan ima 2 balona više od Marina, a Iva 1 manje od Ivana. Koliko balona imaju zajedno? a) 5 b) 6 c) 4 d) 7 11) Prvi pribrojnik je 8, zbroj je 10. Koliki je drugi pribrojnik? a) 2 b) 4 c) 6 d) 0 12) Ivan je pojeo 3 kolača. Matija je pojeo 2 kolača više. Koliko su ukupno kolača pojeli Ivan i Matija? a) 1 b) 8 c) 5 d) 4 13) Marija, Josip i Ivan skupljaju markice. Josip ima 4 ,Ivan ima 3 ,a zajedno imaju 9. Koliko markica ima Marija? a) 2 b) 7 c) 5 d) 1 14) Petru su ostale 2 kune nakon što je kupio čokoladu koja je koštala 6 kuna. Koliko je kuna imao Petar prije nego je kupio čokoladu? a) 4 b) 8 c) 6 d) 2 15) Marko je imao 10 autića. Izgubio je 5 autića i za rođendan je dobio 4 autića. Koliko Marko ima autića? a) 5 b) 6 c) 7 d) 9 16) Josip je kupio 2 sladoleda. Jedan sladoled košta 3 kn. Trgovac mu je vratio 4 kn. Koliko je kuna imao Josip prije nego je kupio sladolede? a) 10 b) 4 c) 8 d) 6

3. Tekstualni životni zadaci - brojevi do 10

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti