Brže osmislite bolja predavanja
1) ? + 4 = 10 a) 5 b) 6 c) 0 d) 4 e) 2 2) ? + 1 = 1 a) 0 b) 6 c) 4 d) 10 3) 2 + ? = 9 a) 5 b) 3 c) 7 d) 6 4) 4 + ? = 6 a) 7 b) 5 c) 2 d) 0 5) 1 + ? = 7 a) 4 b) 6 c) 5 d) 3 e) 2 6) 2 + ? = 8 a) 3 b) 5 c) 6 d) 4 7) 4 + ? = 10 a) 4 b) 0 c) 6 d) 1 e) 5 8) ? + 3 = 8 a) 5 b) 7 c) 2 d) 1 e) 0 f) 4 9) 5 + ? = 5 a) 0 b) 1 c) 2 d) 6 e) 5 f) 3 10) ? + 4 = 6 a) 2 b) 4 c) 0 d) 1 e) 3 11) ? + 6 = 9 a) 0 b) 3 c) 1 d) 2 e) 5 12) ? + 1 = 5 a) 1 b) 3 c) 4 d) 7 e) 2 f) 0 13) 6 + ? = 7 a) 1 b) 2 c) 0 d) 3 14) ? + 3 =16 a) 2 b) 3 c) 6 d) 8 e) 0 f) 1 15) 1 + ? = 10 a) 7 b) 9 c) 2 d) 3 e) 5 f) 6 16) 10 + ? = 10 a) 0 b) 1 c) 9 d) 12 17) ? + 4 = 5 a) 1 b) 2 c) 4 d) 2 e) 5 18) 3 + ? = 7 a) 6 b) 9 c) 3 d) 4 e) 5 f) 2 19) 6 + ? = 6 a) 0 b) 2 c) 5 d) 3 e) 6 f) 1 20) ? + 8 = 9 a) 4 b) 1 c) 6 d) 7 e) 2 f) 3

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti