Brže osmislite bolja predavanja
1) KAKO SE PIŠE " ..." ? a) NEMOGU b) NE MOGU 2) KAKO SE PIŠE " ..." ? a) NE ŽELIM b) NEŽELIM 3) KAKO SE PIŠE " ..." ? a) NE MOJ b) NEMOJ 4) KAKO SE PIŠE " ..." ? a) NEĆU b) NE ĆU

PRAVOPIS 1. raz /KAKO SE PIŠE " ..." ? / Koren D.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti