Brže osmislite bolja predavanja
1) Ym mha wlad ganwyd Vincent Van Gogh? a) Ffrainc b) Yr Iseldiroedd c) Sbaen 2) I ba fudiad celfyddyd oedd Van Gogh yn perthyn? a) Ciwbiaeth b) Postargraffiadwyr c) Symboliaeth 3) Sut oedd Van Gogh yn mynegi ei deimladau yn ei waith? a) Defnydd o liw a marciau brws b) Themau addas c) Gweithio'n gyflym 4) Yn 'Y Cae Gwenith a'r Haul yn Gwawrio', sut mae Van Gogh yn cyfleu pellter? a) Defnyddio lliwiau tywyll b) Creu chysgod ac adlewyrchiad c) Y caeau yn creu llinellau persbectif 5) Pa fath o farciau brws a welwn yn y peintiad 'Y Cae Gwenith.....' a) Swirliog b) Sbotiog c) Byr d) Hir 6) Y llun cyntaf i Van Gogh beintio oedd 'The Potato Eaters' yn 1885. Pa r'un oedd yr olaf? a) Y Noson Serenog b) Blodau'r Haul c) Cae Gwenith gyda Brain 7) Pa liw sydd yn creu hapusrwydd ym mheintiadau Van Gogh? a) glas b) melyn c) gwyrdd 8) Pa agwedd o'r briff wnaethoch ei fwynhau? a) Gweithio mewn grŵp i wneud ymchwil. b) Cwblhau copi o'r peintiad c) Gwerthfawrogi'r peintiad d) Dim o gwbl 9) A oes unrhyw agwedd o'r gwaith fuasech yn hoffi ei wneud eto? a) Gweithio i friff b) Gweithio mewn grŵp c) Copio gwaith Van Gogh d) Dim yn siwr 10) A wnaethoch weld y dasg yn ........ a) rhy hir b) ddiddorol c) ddiflas d) heriol
autor Anoniman

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti