Brže osmislite bolja predavanja
sudci - hrabri vođe i osloboditelji izraelskog naroda nakon dolaska u Obećanu zemlju, Samuel - posljednji i najveći izraelski sudac, baal - naziv za različita poganska božanstva na Bliskom istoku, Šaul - prvi izraelski kralj, Jonatan - Šaulov sin i Davidov najbolji prijatelj, David - drugi izraelski kralj, harfa - instrument koji je svirao David da bi umirio kralja Šaula, Jišaj - otac kralja Davida, Golijat - filistejski div kojeg je pobijedio David, praćka - oružje kojim je David pobijedio Golijata, Jeruzalem - sveti grad, Natan - prorok koji je pomazao Salomona za kralja, Salomon - treći izraelski kralj, mudrost - dar koji je Salomon tražio od Boga, Isus - potomak kralja Davida, pomazanje - čin kojim je ustoličen kralj,

Bog u povijesti izraelskog naroda: izraelski kraljevi

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Zajednica Martina29 5. razred

Vjeroučitelj - Hrvatska

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti