Brže osmislite bolja predavanja
Koji je broj za 3 manji od broja 8?, Koji je broj za 3 veći od broja 4?, Kako se zove znak kojim se koristimo u zbrajanju?, Kako se zovu članovi u zbrajanju?, Što je zbroj?, Što je razlika?, Kako se zove drugi član u oduzimanju?, Broju 2 pribroji broj 8., Broj 5 umanji za broj 3., Broj 4 uvećaj za broj 6., Razlici brojeva 7 i 5 pribroji broj 2., Umanjenik je 6. Umanjitelj je 4. Kolika je razlika?, Prvi pribrojnik je 2. Zbroj je 10. Koliki je drugi pribrojnik?, Drugi pribrojnik je 4. Zbroj je 7. Koliki je prvi pribrojnik?, Umanjenik je 8. Umanjitelj je 2. Kolika je razlika?, Prvi je pribrojnik 3. Zbroj je 10. Koliki je drugi pribrojnik?, Prvi je pribrojnik 3. Zbroj je 10. Koliki je drugi pribrojnik?, Umanjenik je 9, a umanjitelj 3. Kolika je razlika?, 5+ __ = 8, 6 - _ = 2, 9 - _ = 4, Zbroj dva ista pribrojnika je 8. Koji su to pribrojnici?, 9 - __ = 3, 4 = 10 - ___, 6 = 9 - ___, 5 = 8 - ____, 3 = 10 - ___, 2 = 7 - ___, 6 + ___ = 9, 4 + ___ = 10, 3 + ___= 8, 2+__= 9.

Zbrajanje i oduzimanje do 10

Ljestvica

Čudnovati kotač je otvoreni predložak. Ne generira rezultate za ljestvicu.

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti