Brže osmislite bolja predavanja
1) Koje sve točke vidiš na slici. a) A b) I c) C d) B e) K f) M 2) Kada smo povezali točke A i B dobili smo ? a) crtu b) liniju c) dužinu 3) Dužina je crta koja je uvijek? a) ravna b) zakrivljena c) izlomljena 4) Dužina na svakom kraju ima točku. Te točke nazivaju se? a) početnim točkama b) središnjim točkama c) krajnjim ili rubnim točkama 5) Koja točka pripada dužini AB? a) M b) I c) C 6) Koje točke ne pripadaju dužini AB? a) M b) I c) C 7) Imenuj dužinu na slici? a) dužina AC b) dužina AM c) dužina AB 8) Ako bi spojili točke C i M dobili bismo ? a) dužina AC b) dužina CB c) dužina BM d) dužina MA e) dužina CM 9) S kojim točkama su označeni vrhovi trokuta? a) H, C, M b) H, C, V c) H, C, A 10) S koliko je dužina omeđen kvadrat? a) 2 b) 4 c) 6 11) Stranice pravokutnika su dužine? a) IK, OJ, KJ, OI b) IJ, KO, JO, IK c) IJ, JK, KO, OI 12) S koliko dužina je omeđen ovaj lik? a) 4 b) 5 c) 6 13) Imenuj dužine peterokuta? a) AB, BC, CE, EA, AF b) AB, BC, CF, FE, EA c) AB, BC, EF, FA, AC d) AB, BC, CE, EF, FA e) AF, FE, EC, CB, BA

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti