Brže osmislite bolja predavanja
TOČNO: Novi Marof, Novi Vinodolski, Sveti Martin na Muri, Severin na Kupi, Veli Lošinj, Ravna Gora, Velika Gorica, Dugo Selo, Slavonski Brod, Sveti Petar u Šumi, NETOČNO: Dugo selo, sveti Martin u Šumi, Velika gorica, novi Vinodolski, baška Voda, Sveti Filip I Jakov, Babino polje, Biograd Na moru, Baška voda, ravna Gora,

Veliko slovo - 2.r. naselja,

autor

Ljestvica

Slične aktivnosti iz Zajednica

Posjetite našu internetsku stranicu putem računala kako biste promijenili temu ili postavke, postavili zadatak ili kreirali aktivnost.

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti