1) Hány átlója van a háromszögnek? a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 2) Hogyan nevezzük a szabályos négyszöget? a) rombusz b) négyzet c) deltoid d) téglalap 3) Melyik sokszög nem lehet középpontosan szimmetrikus? a) Paralelogramma b) szabályos háromszög c) rombusz d) téglalap 4) Melyik nagyobb? A: 6-nak a 4 ötöde B: 6 ötödnek a negyede a) A b) B c) ugyanakkora 5) Mekkora a derékszögű háromszög átfogója, ha befogói 3cm és 40mm? a) 0,5m b) 0,5dm c) 0,5cm d) 0,5mm 6) Melyik nem pitagoraszi-számhármas? a) 8; 6; 10 b) 12; 5; 13 c) 7; 24; 25 d) 7; 5; 12 7) Melyik prímszám? a) 0 b) 1 c) 3 d) 12 8) A körvonal két tetszőleges pontját összekötő szakasz neve: a) érintő b) átmérő c) szelő d) sugár e) húr 9) A háromszög egy csúcsát a szemközti oldal felezőpontjával összekötő szakasz: a) magasságvonal b) súlyvonal c) középvonal d) szögfelező 10) A háromszög két oldalának felezési pontját összekötő szakasz: a) magasságvonal b) súlyvonal c) középvonal 11) Olyan négyszög, melynek van párhuzamos oldalpárja: a) négyzet b) téglalap c) deltoid d) trapéz 12) Egyenlő oldalú téglalap: a) négyzet b) téglalap c) deltoid d) rombusz 13) Egyenlő szögű paralelogramma a) Négyzet b) Téglalap c) Rombusz d) Deltoid 14) Egyenlő oldalú paralelogramma: a) Téglalap b) Deltoid c) Rombusz d) Húrtrapéz 15) 18 m³ - 3,7 hl = a) 17,63 hl b) 176,3 l c) 17 630 l d) 183,7 m³ 16) Hol helyezkedik el a háromszög beírható körének középpontja? a) Az egyik oldal felezési pontjában b) A derékszögű csúcsban c) A háromszögön kívül d) A háromszög belsejében 17) Ha a téglalap oldalait kétszeresére változtatjuk, akkor a kerülete... a) változatlan marad b) kétszeresére véltozik c) négyszeresére változik d) nyolcszorosára változik 18) Ha a téglalap oldalait kétszeresére változtatjuk, akkor a területe... a) változatlan marad b) kétszeresére változik c) négyszeresére változik d) nyolcszorosára változik 19) Az abszolútérték nemnegatív szám. a) Igaz b) Hamis 20) A paralelogramma szemközti szögei váltószögek. a) Igaz b) Hamis

Tema

Postavke

Ljestvica

Promijeni predložak

Interaktivne aktivnosti

Vrati automatski spremljeno: ?